Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Teamsida för Vänervik Sportfishing
Teaminformation
Teamnamn: Vänervik Sportfishing
Startnummer: 42
Hemsida: https://www.facebook.com/VSGrums/
Teammedlemmar
Hans Dalgren
Per-Åke Berg
Statistik
Längsta gösen: 61 cm
Big 5: 121 cm
Teamets inrapporterade Big 5
Bli medlem du med