Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Teamsida för Team taskmört
Teaminformation
Teamnamn: Team taskmört
Startnummer: 413
Hemsida: Ingen hemsida angiven
Teammedlemmar
Magnus Fagrell
Marie Bagge
Statistik
Längsta gösen: 78 cm
Big 5: 371 cm
Teamets inrapporterade Big 5
Bli medlem du med