Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Teamsida för Pikeless Brothers
Teaminformation
Teamnamn: Pikeless Brothers
Startnummer: 419
Hemsida: Ingen hemsida angiven
Teammedlemmar
Daniel Johansson
Robin Johansson
Statistik
Längsta gösen: 71 cm
Big 5: 122 cm
Teamets inrapporterade Big 5
Bli medlem du med