Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Teamsida för Fisk På Kroken
Teaminformation
Teamnamn: Fisk På Kroken
Startnummer: 421
Hemsida: Ingen hemsida angiven
Teammedlemmar
Stefan Persson
Oliver Falk
Varg Hurtig
Statistik
Längsta gösen: 82 cm
Big 5: 82 cm
Teamets inrapporterade Big 5
Bli medlem du med