Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Teamsida för Buff/Cykeltröja
Teaminformation
Teamnamn: Buff/Cykeltröja
Startnummer: 427
Hemsida: N/a
Teammedlemmar
Martin Sethman
Mikko Ikävalko Petersen
Patrik Lindell
Statistik
Längsta gösen: 90 cm
Big 5: 412 cm
Teamets inrapporterade Big 5
Bli medlem du med