Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Teamsida för Fizzy
Teaminformation
Teamnamn: Fizzy
Startnummer: 430
Hemsida: Ingen hemsida angiven
Teammedlemmar
Erik Blomqvist
Kalle Olsson
Erik Flodman
Statistik
Längsta gösen: 71 cm
Big 5: 71 cm
Teamets inrapporterade Big 5
Bli medlem du med