Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Teamsida för Henrix
Teaminformation
Teamnamn: Henrix
Startnummer: 432
Hemsida: Ingen hemsida angiven
Teammedlemmar
Henrik Olander
Henrik Johansson
Statistik
Längsta gösen: 87 cm
Big 5: 164 cm
Teamets inrapporterade Big 5
Bli medlem du med