Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Teamsida för Mörtligan-sunne
Teaminformation
Teamnamn: Mörtligan-sunne
Startnummer: 45
Hemsida: Linus_hugo@hotmail.com
Teammedlemmar
Linus Magnusson
Gösjohan Jönsson
Statistik
Längsta gösen: 84 cm
Big 5: 400 cm
Teamets inrapporterade Big 5
Bli medlem du med