Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Teamsida för Team AT
Teaminformation
Teamnamn: Team AT
Startnummer: 48
Hemsida: Ingen hemsida angiven
Teammedlemmar
Ulf Pettersson
Daniel Nilsson
Statistik
Längsta gösen: 70 cm
Big 5: 70 cm
Teamets inrapporterade Big 5
Bli medlem du med