Vi stöttar Sportfiskarna. Bli medlem du med genom att klicka här.
Teamsida för Tastylures
Teaminformation
Teamnamn: Tastylures
Startnummer: 410
Hemsida: https://tastylures.se/
Teammedlemmar
Issam Johansson
Daniel Herfindal
Jasser El Hija
Statistik
Längsta gösen: 71 cm
Big 5: 331 cm
Teamets inrapporterade Big 5
Bli medlem du med